Avatar

Przebieg choroby


Rak naciekajacy piersi lewej , NST GII
BIRADS 5, Kategoria biologiczna B5
Receptory:
progesteronowe - 25%
estrogenowe - 80%
HER2 3(+) 
Ki67 - 2% 

Zastosowane leczenie:

Listopad 2018 - Maj 2019: Perjeta, Herceptyna, Docetaksel

Czerwiec - Listopad 2019:  Xeloda + Tyverb

Listopad 2019: potwierdzone przerzuty do OUN + radioterapia (WBRT, 5x)

Od listopada 2019: Deksametazon + LPP

Luty - Marzec 2020: Kadcyla (2 wlewy)

 

(*) 08.04.2020 (*) 

Pamięć jest wieczną miłością <3