Avatar

O mnie

 Lockers by Lockers & Locker là sản phẩm đa dạng và tiêu chuẩn xuất xứ có chất lượng cao của Singapore. Đó là loại hình locker tích hợp nhiều ưu điểm vượt trội hoàn toàn tùy thuộc khách hàng:Mang tính đa dạng biên bản mà nhiều hãng khác không có tính năng này. Phù hợp với máy scan ID card công ty có thể sử dung cho mong muôn vi phao thông tin liên tủ cá nhân locker
https://smartlocker.vn/san-pham/
https://smartlocker.vn/elocker/