Avatar

O mnie

. Nghĩa là việc mở khóa chỉ có thể do người giữ mật mã bảo mật mới thao tác được. Với thiết kế này sẽ nâng cao quyền hạn của chủ sở hữu, đồng thời hạn chế tối đa khả năng bị đột nhập bởi người ngoài quyền hạn 

#khoa_dien_tu #khóa_điện_tử #khóa_điện_tử_vân_tay #ổ_khóa_điện_tử #o_khoa_dien_tu
khóa cửa điện
KHOA SO
https://windowsarea.de/mitglieder/khoallockerrr/