Avatar

Przebieg choroby

Jestem w trakcie diagnozowania - lewa pierś usunięto podczas biopsji gruboigłowej guzek 5 mm T1, potwierdzony rak sutka. MRI wykazało wieloogniskowość, lewa pierś do mastektomii, prawa wskazanie biopsji mammotomicznej by wykluczyć zmiany kolejne. termin biopsji 31 marca