Avatar

Ostatnie wypowiedzi na forum:

  • 06-05-2019

    Studiuję pracę socjalną na III roku na Uniwersytecie Wrocławskim i piszę pracę licencjacką na temat Wsparcia społecznego dla kobiet leczących się onkologicznie i potrzebuję kilka kobiet do nagrania wywiadu (może być przez telefon), które leczą/leczyły się onkologicznie. Chętne Panie proszę o wiadomość prywatną albo kontakt sms: 669 491 684. Niżej wstawiam pytania: 1. Czy pamięta Pani to, co Pani myślała i czuła wtedy, kiedy dowiedziała się Pani o chorobie? 2. Jakie były reakcje Pani bliskich (rodzina, przyjaciele) na informację o Pani chorobie? 3. W trakcie leczenia doświadczała Pani wsparcia ze strony rodziny? Jeśli tak, to z czyjej strony? I jakiego to rodzaju było wsparcie? 4. W trakcie leczenia doświadczała Pani wsparcia ze strony przyjaciół/ znajomych? Jeśli tak, to z czyjej strony? I jakiego to rodzaju było wsparcie? 5. Skąd czerpie/ czerpała Pani informacje o chorobie? Czy lekarze udzielali Pani wystarczających informacji? 6. Czy w trakcie leczenia korzystała Pani ze wsparcia materialnego od kogoś (np. rodzina, znajomi, instytucje)? 7. Czy kontaktuje się Pani z kobietami w podobnej sytuacji zdrowotnej? Jeśli tak, to co Pani dają takie kontakty? 8. Czy w trakcie choroby korzystała Pani z jakiegoś wsparcia duchowego (np. rozmowy z księdzem, spotkania religijne)? 9. Czy miała Pani lub ma poczucie osamotnienia w związku ze swoją chorobą? 10. Co może Pani powiedzieć na temat wsparcia, jakie Pani otrzymuje w chorobie? Czy jest ono wystarczające? Jakie wsparcie uważa Pani za najważniejsze? Pozdrawiam Martyna Wilk

    cały wątek

  • 16-01-2019

    Drogie Panie, jestem studentką pracy socjalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Piszę pracę licencjacką na temat wsparcia społecznego dla kobiet leczących się onkologicznie. Zwracam się z ogromną prośbą i zapytaniem, czy jakaś Pani udzieliłaby mi nagrywanego wywiadu (może to być spotkanie w jakimś miejscu we Wrocławiu lub wywiad przez telefon/skype). Potrzebuję 6-10 kobiet, które leczyły się lub są w trakcie leczenia onkologicznego. Badania potrzebuję do pracy i są one anonimowe. Chętne Panie bardzo prosiłabym o kontakt ze mną. Poniżej wstawiam pytania: 1. Czy pamięta Pani to, co Pani myślała i czuła wtedy, kiedy dowiedziała się Pani o chorobie? 2. Jakie były reakcje Pani bliskich (rodzina, przyjaciele) na informację o Pani chorobie? 3. W trakcie leczenia doświadczała Pani wsparcia ze strony rodziny? Jeśli tak, to z czyjej strony? I jakiego to rodzaju było wsparcie? 4. W trakcie leczenia doświadczała Pani wsparcia ze strony przyjaciół/ znajomych? Jeśli tak, to z czyjej strony? I jakiego to rodzaju było wsparcie? 5. Skąd czerpie/ czerpała Pani informacje o chorobie? Czy lekarze udzielali Pani wystarczających informacji? 6. Czy w trakcie leczenia korzystała Pani ze wsparcia materialnego od kogoś (np. rodzina, znajomi, instytucje)? 7. Czy kontaktuje się Pani z kobietami w podobnej sytuacji zdrowotnej? Jeśli tak, to co Pani dają takie kontakty? 8. Czy w trakcie choroby korzystała Pani z jakiegoś wsparcia duchowego (np. rozmowy z księdzem, spotkania religijne)? 9. Czy miała Pani lub ma poczucie osamotnienia w związku ze swoją chorobą? 10. Co może Pani powiedzieć na temat wsparcia, jakie Pani otrzymuje w chorobie? Czy jest ono wystarczające? Jakie wsparcie uważa Pani za najważniejsze?

    cały wątek