Avatar

Przebieg choroby

guz w piersi prawej wybadałam 15.04.2017r . 27.04.2017 biopsja carcinoma invasivum NST G2 ,ER(-)PR(-) , HER2 (-) ,Ki67 60% w dniu 28.06.2017r. otrzymałam I cykl leczenia carboplatyna 1,5 AUC wg Cocrofta- Gaulta,paklitaksel 80mg/m2 , pembrolzumab?placebo 200mg. 29.12.2017r wykonano zabieg amputacji prostej piersi prawej z SNB . w badaniu histopatologicznym brak komórek rakowych.  obecnie po 2 dawce pembrolizumab . W piersi lewej wzmocnienia łagodne o średnicy 0.5 mm.