Avatar

Przebieg choroby

Na badaniu usg stwerdzono w pirsi prawej w kgz hipoechogenną ,zaartą amianę o wym. 23 x22 mm o niejednoznacznym charakterze.

Zrobiono biopsje gruboigłową.Wynik koncowy: Rak inwazyjny piersi NHG1( 1+2+1 :7 mitoza / 10 HPF - pole widzenia śr. 0,55 mm.Nie wykazano obecnośi receptorów estrogenowych i progesteronowych w komorkach nowotworowych. Oznaczono bialak HER2 z pomocą preciwaciała króliczego Ventana PATHWAY HER -2 / neu.Odczyn negatywny w komórkach raka naciekajacego (Score= 1 +). Wykaano ekspresję antygenu ptoliferacyjnego Ki 67 w 30 % jader komórkowych.

W dniu 27 lipca miałam operacje oszczędzającą piersi.

Dziasiaj odebrałam wyniki z operacji i szok:

 

Rak inwazyjnyNST  piersi prawejNHG3,  pT2,pNO(sn )

Opis makroskopowy:

Fragment piersi w wymiarze 11x6,5x6,5xcm z płatem skóry w o wymiarze 10x3,5 cm oznakowany w sposób typowy.Na przekroju guz w wym. 2,1x1,6x3,0 cm.Margines do podłoża 0,7 cm ,do powierzchni przedniej 2,0cm ,domstkowy 2,5 cm ,dopachowy 3,0cm ,doobojczykowy 2,0 cm ,dolny 1,0 cm

Opis mikroskopowy :

rak inawzyjny NST PIERSI PRAWEJ NHG3( 2+3+3 :52 mitoza / 10 HPF - pole widzenia śr. 0,55 mm. Linie iecia wolne od  zmian nowotworowych.  Marginez takanek prawidłowy jak w opisie makoroskopowym.

Opis badania  immunohistochmicznego:;

Nie wykazano obecnośi receptorów estrogenowych i progesteronowych w komorkach nowotworowych. Oznaczono bialak HER2 z pomocą preciwaciała króliczego Ventana PATHWAY HER -2 / neu. Wyakazano ekspresję antygenu proliferacyjnego Ki 67 w  90% jader komórkowych.

Pieć węzłów chłonnych bez nowotworu (0/5)

W pozostałych badaniach nie stwierdzono przerzutów , 

Zalecenia chemioterapia i radioterapia. 

Lekarze:

Janusz Wasiewicz