Avatar

Przebieg choroby

Na początku lutego znalazłam u siebie guzek prawej piersi.Natychmiast usg,mamografia,

18 lutego dr.Marek Pudełko usunął guzek.

Rozpoznanie histopatologiczne

Carcinoma ductale invasivum,partim desmoplasticum G2,mammae dextrae/diam tu.1.5x2 cm

Badania immunohistochemiczne:

ER(+)2+1=3

PgR(-)

Her-2(+++)

Ki67(+) w ok.25%komórek

Za tydzień zaczynam chemioterapię,Co trzy tygodnie 4x czerwona i 12 tygodni coś raz w tygodniu.No i radioterapia!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jestem przerażona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!