Avatar

Przebieg choroby

Skierowanie do onkologa - 17.03.2014

1 wizyta u onkologa - 16.04.2014

Potwierdzenie diagnozy - 7.05.2014.

Operacja - 22.05.2014, wypis do domu - 26.05.2014, pierwsza wizyta kontrolna po operacji - 30.05.2014

Zdjęcie drenu - 04.06.2014.