Avatar

Przebieg choroby

3/12/2018 - coroczna wizyta u onkologa na USG piersi. "Piersi o utkaniu zaznaczonym gruczołowym, w kw. górnym zewnętrznym piersi prawejzagęszcznie 0.8cm o litym charakterze - BAC zagęszczenia" zalecenia: KONTROLA ZA 6-12MSCY - dzięki bogu onkolog pobrał wtedy biopsję cieńkoigłową. Chociaż spowolniło to całe leczenie :(

 

13/12/2018 wynik BAC "Komórki z cechami znacznej atypii w grupach i rozproszeniu. Obraz cytologiczny odpowiada komórkom raka. Konieczne wykonanie biopsji gruboigłowej celem potwierdzenia złosliwiści charakteru zmiany." Moje życie, jako jedynego dziecka rozpadło się na miliard kawałków. To jest moja mamusia! W głowie się nie mieści, szczególnie, że miesiąc wczesniej sam zostałem zdiagnozowany z nowotworem złośliwym.

 

2/1/2019 mammografia: "w kw. górnym zew. piersi prawej zmiana ogniskowa o wlk. 23x11mm. w piersi lewej wewnatrzpiersiowy węzeł wielkosci 6mm. brak mikrozwapnień, doły pachowe bez cech patologii"


23/01/2019 - wynik biopsji gruboigłowej - diagnoza mnie zniszczyła: Invasive carcinoma, NST, TNBC, Ki 67: 80% G3, statium IIa. :((( w tym dniu jeszcze pobrana została krew do badań genetycznych w poszukiwaniu mutacji BRCA1 BRCA2, RTG, EKG, morfologia, USG j.brzusznej - (wszystko w normie).

 

11/02/2019 skierowanie na scyntygrafie kości, badanie fish potwierdziło TNBC.

 

15/02/2019 1/4 AC 

 

1/03/2019 2/4 AC

 

15/03/2019 scyntygrafia czysta, 3/4 AC

 

29/03/2019 4/4 AC

 

12/04/2019 1/12 PXL

 

19/04/2019 2/12 PXL

 

26/04/2019 3/12 PXL

 

7/05/2019 4/12 PXL

 

14/05/2019 5/12 PXL

 

21/05/2019 6/12 PXL

 

28/05/2019 7/12 PXL

 

4/06/2019 8/12 PXL

 

10/06/2019 wyniki genetyczne: "Nie stwierdzono obecności badanych mutacji w genach BRCA1, PALB2 i CHEK2. Przeprowadzone badanie nie wyklucza obecności innych mutacji wntych genach ani innych niebadanych genach. Ze względu na obciążony wywiad rodowodowo-kliniczny zdecydowano o poszerzeniu diagnostyki molekularnej o sekwencjonowanie genów BRCA1 i BRCA2 techniką następnej generacji (NGS) - badanie w toku"

 

11/06/2019 9/12 PXL

 

17/06/2019 10/12 PXL

 

24/06/2019 11/12 PXL

 

1/07/2019 12/12 PLX

 

3/07/2019 mammografia i usg po chemioterapii: "W badaniu usg w piersi prawej, na godzinie 11-8cm od brodawki widoczne są w bezpośrednim sąsiedztwie:  - ognisko o nieco obniżonej echogeniczności o wym 6x3mm, - ognisko o nieco zaburzonej architektonice o wym 5x4mm, W obu okolicach zabrodawkowych widoczne są odcinkowo powiększone przewody mlekowe, częsciowo wypełnione gęstą treścią, Doły pachowe bez cech patologii. R. Obraz zmian ca piersi prawej BIRADS 6, Obraz zmian łagodnych obu piersi BIRADS 2. W porównaniu z badaniem gmr i ush widoczna jest znaczna niecałkowita regresja zmian.

 

13/08/2019 Operacja oszczędzająca z wycięciem 5 węzłów wartowniczych. 

 

26/08/2019 Wynik histopatologiczny: Brak utkania raka po leczeniu indukcyjnym. Zatory z komorek raka w naczyniach  limfatycznych i żylnych w sąsiedztwie guza nieobecne. Liczba zbadanych węzłów chłonnych: 5. Liczba węzłów chłonnych bez komórek raka: 5/5. 

stadium po operacji: ypT0pN0pMx