Avatar

O mnie

Uczestnictwo we Mszy Świętej Katolickiej to najważniejsza rzecz dla prawdziwie wierzącego katolika. Poznaj powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na Nowotwór mszy, czyli Nowy ryt. Sekta watykańska, Antykościół Vaticanum II zniszczył wiarę katolicką u setek milionów dusz doktryną ekumenizmu, która jest zabójcą dogmatu. Inspiratorem zabójczego Soboru Watykańskiego II jest heretyk Pierre Teilhard de Chardin, a antypapieże heretycy wprowadzają w życie jego nauki. O Katolickiej Muzyce Kościelnej oraz wszystkie chorały mszalnego śpiewu liturgicznego. Trochę apologetyki, modlitwy, godzinki, różaniec i pieśni maryjne. Do tego także dobra katolicka lektura duchowa do słuchania.