Avatar

Przebieg choroby

rak przewodowy piersi prawej, D2,1,3cm, hormonozależny,

operacja oszczedzająca w dniu 07.10.2015,

radio-  plus hormonoterapia