Avatar

Przebieg choroby

Wyniki Mamy: pT1bN0Mx, ER 100%, PR 95%, HER2 dodatni, usuniętych 8 węzłów -czyste