Avatar

Przebieg choroby

Obciążony wywiad. Byłam pod stałą kontrolą lekarzy przez kilkanaście lat. W 2008roku w pażdzierniku zostałam pacjentką Centrum Onkologii-Instytut im.Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.Rozpoznanie-rak przedinwazyjny pierśi prawej.16.01.2  009r operacja oszczędzająca a następnie radioterapia.Byłam pod doskonałą opieką lekarzy Centrum Onkologii  dr Klaudiusza Czerniawskiego i dr Edwarda Skrockiego oraz Pań na Oddziale ORT.

Jestem bardzo wdzięczna za leczenie i opiekę.Serdecznie dziękuję :roze: