rak piersi - artykuły

 • Interpretacja przypadku

  antydepresanty, hormonoterapia, leczenie, rak piersi

  Invasive breast carcinoma - invasine lobular carcinoma G2, E-kadheryna (-), ER (+) 5/8, PR (+) 5/8, HER-2: 0 odczyn ujemny, Ki67 60%. Bez przerzutów. Chemioterapia przedoperacyjna 4xAC, 12XPXL. W ubiegłym roku, 30.11.2021 mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją. Węzły chłonne czyste. Od października zeszłego roku brałam tamoxifen. W tym roku, w październiku przeszłam operację usunięcia macicy, jajników i jajowodów w związku z powtarzającym się przerostem endometrium i stanami zapalnymi w szyjce macicy. Po operacji lekarz przepisał mi Etruzil zamiast Tamoxifenu. Będąc na konsultacji, inny lekarz onkolog powiedział, że powinnam brać jeszcze przez rok Tamoxifen i dopiero wtedy przejść na Etruzil. I że powinnam wrócić do tego Tamoxifenu. Nie miesiączkuję od lipca 2021r. (po chemioterapii), miałam stwierdzoną menopauzę na podstawie badań hormonów, przyjmowałam też Reseligo. Czy faktycznie tak będzie lepiej i czy mogę przerwać Etruzil i wrócić do Tamoxifenu? Czy to bezpieczne? Czy biorąc Etruzil mogę przyjmować Escipram? Przy Tamoxifenie nie mogłam.

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Mam 40 lat, 31.05.2022 zdiagnozowano u mnie raka Lumianlnego A (Her-2 ujemny), Ki67 wynosi 14%, rak naciekający, inwazyjny, ekspresja receptora estrogenowego w 95 %, ekspresja receptora progesteronowego w 97 %. Opis z rezonansu magnetycznego; centralnie zabrodawkowo około 1,25 cm od brodawki guz o wymiarach litego centrum 26x24 mm, doły pachowe bez patologii węzłów chłonnych, okolice przymostkowe bez zmian. 23.07.2022 została wykonana operacja: Prawostronna podskórna mastektomia z rekonstrukcją implantem silikonowym z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych. Wynik badania histopatologicznego to max średnica raka naciekającego 24 mm, makro przerzuty raka do 3 spośród 3 węzłów chłonnych, średnica największego ogniska przerzutu do węzła wynosi 11 mm. 31.08.2022 prawostronna limfadenektomia pachowa, wynik: procedura; całkowite usunięcie układu chłonnego dołu pachowego, przerzuty do 2 spośród 19 węzłów chłonnych pachy, - makro przerzut w 1 węźle chłonnym, średnica największego ogniska przerzutowego do węzła wynosi 10,2 mm, rak przekracza torebkę węzła i nacieka na tkankę tłuszczową okołowęzłową, - mikro przerzut w 1 węźle chłonnym. Proszę o informację jakie dalsze leczenie będzie w takim przypadku.

  więcej

 • Czy zastosowane leczenie jest wystarczające

  leczenie, rak piersi

  W kwietniu 2021 r. stwierdzono u mnie raka zrazikowego NHG2 (3+2+1). Naciek na długości 0,7 cm. Obecności zatorów w naczyniach i naciekania pni nerwowych nie stwierdzono. Immunofenotyp CKAE1/AE3+, Ecadh-, p63 -, ER + (90-100%), PR + (jak ER), Ki67 około 10%. Oznaczono białko HER2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana - odczyn negatywny w komórkach raka naciekającego (Score=1+). Przed operacją zastosowano leczenie Etruzilem. Po roku operacja - radykalne odcięcie piersi. Opis po operacji: I. Naciek raka zrazikowego NOS, NHG2 (3+2+1), ypT1c - stan po hormonoterapii. Immunofenotyp CK(AE1/AE3) +, E cadherin -, p120 + (reakcja głównie cytoplazmatyczna), p63 -, ER + (90-100%,3+), PR - (0%), Ki67 w ogniskowo około 3-5% jąder komórkowych. Oznaczono białko HER2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana odczyn negatywny w komórkach raka naciekającego (Score=0), nie stwierdzono cech angioinwazji, obecna jest neuroinwazja. W obrębie guzka pasma tkanki włóknistej. Cechy uszkodzenia komórek po leczeniu (hormonoterapia). II. W procedurze SN przebadano 2 węzły chłonne wartownicze, nie stwierdzono zmian przerzutowych, w tkankach z jamy pachowej stwierdzono obecność 3 odczynowych węzłów chłonnych bez zmian przerzutowych. ypT1cN0(sn) L0 V0 Pn1 R0 (lokalnie). Zastosowano dalsze leczenie Etruzilem. Czy takie leczenie jest wystarczające?  

  więcej

 • Badania kontrolne po zakończeniu leczenia

  badania kontrolne, leczenie, rak piersi

  W lipcu zeszłego roku dowiedziałam się, że mam raka piersi prawej, luminalny B HER2 ujemny w stopniu zaawansowania IIB. hist.-pat.: Rak naciekający bez specjalnego typu, G-2, guz o największym wymiarze 3,5 cm, stwierdza się zatory z komórek raka w świetle okolicznych naczyń limfatycznych, liczne ogniska raka wewnątrzprzewodowego (DCIS) - typ sitowaty oraz brodawkowaty, nG-2, z ogniskami martwicy punktowej. Makroskopowo opisany guzek położony 2 cm powyżej - drugie ognisko raka naciekającego bez specjalnego typu, G-2, o największym wymiarze 14 mm ER (+) - silny odczyn w niemal 100% komórek, PR (+) - silny odczyn w około 90% komórek, HER2 (1 +) - ujemny, Ki67 około 25%. Ogniskowo, na obszarze długości około 3 mm, przyśrodkowa linia cięcia chirurgicznego przebiega przez utkanie DCIS. Węzeł wartowniczy z mikroprzerzutem raka (średnicy 0,5 mm), bez przekraczania torebki węzła chłonnego, ponadto w naczyniach limfatycznych torebki węzła chłonnego obecne zatory z komórek raka. Stan po CHTH adjuwantowej wg schematu 4xAC/12xPXL. Stan po radioterapii uzupełniającej na obszar ściany klatki piersiowej po stronie prawej i regionalnych węzłów chłonnych fotonami X 6 MV techniką IMRT do dawki całkowitej 45 Gy w 20 frakcjach po 2,25 Gy w ciągu 26 dni. Nie stwierdzono mutacji BRCA1/2, ATM, CHEK2, PALB2, PMS2, PTEN, TP53. W trakcie RTH i HTH uzupełniająca (pełna blokada: IA z gosereliną lub owariektomią) z kwasem zoledronowym (co 6 miesięcy w trakcie HTH). Niepokoję się, czy leczenie przyniosło pożądane efekty. W jaki sposób można sprawdzić efekty leczenia? Jakie badania „sprawdzające” zaleciłaby Pani Doktor i kiedy? Czy może można zastosować jakieś dodatkowe leczenie? 

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  rak piersi, leczenie

  Moje rozpoznanie to: rak NST, G3, lum-B Her2 (-) KI6790%, cT2N1M0. Wstępnie zakwalifikowano do leczenia neoadiuwantowego przed leczeniem chirurgicznym. Proszę o radę jakie leczenie powinno być zastosowane? (optymalnie) i jakie przy założeniu BCT?  

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  5,5 roku temu miałam mastektomię radykalną piersi lewej i radioterapię. Wówczas histopat był taki: rak zrazikowy, G2, ER 100%, PGR 100%, Her2 ujemny i ki67: 5% . Chemii nie miałam. Jestem na letrozolu (clarzole). Wcześniej zaraz po mastektomii brałam dodatkowo przez 1,5 roku palbociklib w badaniu klinicznym Pallas. W maju tego roku robiłam rutynowe badanie usg piersi i blizny. Wyszło, że jest powiększony węzeł pachy prawej. Dziś odebrałam wyniki TK i biopsji gruboigłowej węzła pachy prawej. TK wniosek: "Nacieki rozrostowe pachy prawej oraz podejrzane drobne w pod/nadobojczu. Pozostałe organy w normie". Histopat po biopsji węzła pachowego: "CK7 (+), GATA3 (+), ER PS 2 IS 1 (10%), PRG PS 0 (0%), Her2 (1+), Ki67: 60%. Fragment węzła chłonnego z przerzutem nisko dojrzałego raka. Obraz mikroskopowy i immunoprofil przemawiają za przerzutem raka piersi". W badaniach TK i USG nic nie wyszło w piersi. Mam mieć jeszcze zrobiony RM piersi. Czy to jest nowy rak? Nisko dojrzały rak co to znaczy? Czy można wyciąć ten zajęty węzeł? Jakie może być leczenie? Chemia?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, operacja, rak piersi

  Moja mama została w lutym zdiagnozowana: Rak piersi lewej G1 ER > 95%, PR > 95%, HER2 - 1+ UJEMNY, KI67 5%. Następnie okazało się, że w prawej piersi również znalazł się rak niezależny. Rak piersi prawej G2, ER >70%, PR > 90%, HER2 -1+ UJEMNY, KI67 7%. Węzły chłonne pachy prawej (na 3 krotną biopsje 1 raz wyszły komórki raka). Aktualnie dostała tarmoxifen egis. Plan operacji (Doktor z Chorzowa): całkowite usuniecie plus jednoczesna rekonstrukcja oraz usuniecie węzłów pachy prawej. Poszliśmy do Centrum Onkologii w Gliwicach do dr Michała Jarząba. Pytanie czy rezygnować z operacji i przenosić się do Centrum Onkologii czy nie przedłużać i zrobić operację a na leczenie spróbować dostać się do CO... miotamy się już bardzo długo i boje się, że na operację w CO będzie trzeba długo czegoś. Proszę o radę..

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  ciąża, rak piersi

  Kobieta, 34 l. Rak piersi NST, G1, pT1a(3mm), N0,(0/2SN), MX, Er + 90%, PgR + 80%, Ki67: 24%, PD 01/22. Leczę się w Norwegii. Posiadam mutację genową BRCA2, w związku z czym skierowano mnie na zabieg obustronnej mastektomii. Zalecono mi również usuniecie jajników z przydatkami, lecz z racji tego, iż nie posiadam jeszcze dzieci, odroczono decyzję o adneksetomii do czasu pojawienia się dziecka. W jakim wieku zalecane jest wykonanie zabiegu usunięcia jajników przy mutacji BRCA2? Lekarz określił na 35 lat, jednakże w literaturze spotkałam się z preferencją wykonania operacji w 40-45 roku życia. Czy istnieje korelacja stwierdzonego u mnie nowotworu złośliwego piersi z szybszym rozwojem nowotworu jajnika, a tym samym z bezwzględnym wskazaniem do natychmiastowej adneksetomii? Dodam, iż lekarz prowadzący zdecydował o rezygnacji z uzupełniającego leczenia onkologicznego. Hormony zostaną wprowadzone dopiero po usunięciu jajników. Cały czas przebywam w Norwegii, tym samym mam utrudnioną możliwość konsultacji z innymi specjalistami z Polski.

  więcej

 • Czy powinna być zastosowana hormonoterapia

  hormonoterapia, rak piersi

  Całe moje leczenie było prowadzone w uznaniu mnie za przypadek potrójnie ujemny (ER<5% uznano za znikome). Teraz padła sugestia, żebym rozważyła przeprowadzenie dodatkowej hormonoterapii Tamoxifenem. Jestem ,bo wcześniej nie było o tym mowy i jeden lekarz mówi, że by to odpuścił a drugi, że można to robić już od 1%. Czy ta terapia może przynieść więcej korzyści niż skutków ubocznych? Czy warto skoro nie ma konkretnego. polecenia? Co robić? Dodam, że mam 35 lat i jeszcze nie rodziłam, ale przed chemią udało mi się zamrozić zarodki - co z ciążą w takim wypadku? Czy można odstawić terapię na czas in vitro i jeśli tak to po jakim czasie? Czy przy odstawieniu hormonoterapii to jest w ogóle możliwe i jeśli tak to po jakim czasie? Lub czy nie podjęcie się leczenia i ewentualna ciąża pogarsza sytuację? Rak piersi prawej cT3N1, ycT2N0M0 (NST G3, ER <5%, PR 0%, HER2/+1/, Ki67 - 90%). Genetyka rozszerzona - brak mutacji. Stan po chemioterapii indukcyjnej ACdd 4x, PXL i Carbo 12x - remisja częściowa. Podskórna amputacja piersi prawej z jednoczasową retropektoralną rekonstrukcją za pomocą implantu. Biopsja 3 węzłów wartowniczych - zajętych 0. Planowana radioterapia uzupełniająca rozszerzona techniką 3D/IMRT. Dawka: konwencjonalne 44-50Gy w 20-25 frakcjach.

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, operacja, rak piersi

  Rak naciekający NST NHG 2, ER 100%, PR 100%, HER2 reakcja negatywna. Ki67 10% Typ biologiczny luminalny A. Operacja oszczędzająca z badaniem wartownika. Wycięto dwa węzły z czego jeden w całości wypełniony przerzutami z przekroczeniem torebki plus naciek raka w marginesie H (margines głęboki). Onkolog sugeruje docinkę i usunięcie węzłów. Chirurg prowadzący operację oszczędzającą, nie skomentował marginesów przy kolejnej operacji, usunął tylko węzły. Na 18 wyciętych jeden zajęty z przekroczeniem torebki. Powrót do onkologa. Onkolog zdziwiony dlaczego nie było docinki ma się konsultować w tej sprawie z chirurgiem. Dostajemy skierowanie na oddział w celu podania chemioterapii, o której wcześniej nie było mowy. Co w takim wypadku robić? Zostać i poddać się leczeniu, czy zmienić lekarzy i prosić jednak o docinkę? Bardzo proszę o poradę.

  więcej

 • Chemioterapia przed operacją

  chemioterapia, leczenie, rak piersi

  Otrzymałam wynik biopsji gruboigłowej guza piersi. Rak przewodowy naciekający NOS sutka, grade 2, ER: 80%, PR: 70%, HER2: ujemny (+1), Ki67: powyżej 14% (średnio 20-30%, ogniskowo 40% . Guz 20x24 mm oraz przylegająca do niego owalna zmiana 14x6 mm - metastatyczny węzeł chłonny? Lekarz, do którego chodzę, chirurg onkolog jest za chemioterapią przed operacją. Czy przy takim raku podaje się chemię przed operacją?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  rak piersi, leczenie

  Od 3,5 roku jestem leczona TDM-1 z powodu rozsianego raka HER-2 dodatniego. W ostatniej tomografii z października 2021 pojawiły się podejrzane zmiany w węzłach chłonnych przyaortalnych (9-10 mm, "rozmyte", w opisie radiologa "podejrzane" ). Czy powinna w związku z tym nastąpić zmiana leczenia na Enhertu? Czy lek ten jest już refundowany?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  hormonoterapia, leczenie, rak piersi

  Rak, jak opisałam poniżej, różnił się nieco w wyniku biopsji i wyniku pooperacyjnym. Biopsja mammotomiczna (25.08.2021): guzek 9,6 mm, rak inwazyjny NST, G2, DCIS nie występuje, ER 100% intens. barw. silna, PR 90% intens. barw. silna, HER2-0, Ki-67 15%, IHC e-cadheryna (+), DCIS nie występuje. Mastektomia sposobem Maddena (12.10.2021) wraz z usunięciem pachowych węzłów chłonnych. Oto wynik: NST G2 zmiana o średnicy 10 mm. w obrębie zmiany obecne drobne ogniska raka DCIS (kilkanaście) stanowiące ok.10% masy guza, bez angioinwazji i nacieków naczyń limfatycznych i struktur nerwowych, skóra bez zmian nowotworowych, marginesy oznaczone tuszem - bez zmian nowotworowych, ER:80%, PR:80%, Her-2 (+2) - FISH dał wynik negatywny, ki67:2%, węzły chłonne II i III piętra 0/12. Po operacji od 19.11.2021 Reseliego i Tamoksyfen PYTANIE: Mam 49 lat. Na przełomie stycznia/lutego będę miała usuniętą macicę wraz z przydatkami (endometrioza, adenomioza, mięśniak, częste torbiele jajników) i mam pytanie, czy Pani zdaniem po operacji (nie będzie już jajników) powinnam mieć kontynuowane leczenie Tamoksyfenem - jak długo?(5?10? lat), czy powinnam być leczona inhibitorem aromatazy (którym?) i jak długo (5?10? lat)? Która z tych opcji dla mnie byłaby lepsza? A może jeszcze coś innego?

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  leczenie, rak piersi

  Jestem po mastektomii prawej piersi w 2020 r. bez biopsji węzła wartowniczego (węzły chłonne bez zmian, wynik po operacji: pierś - mikrozwapnienia 3,5 cm ciągnące się pasmowo do pachy, rak przedinwazyjny DCiS, G3, typ czopiasty z martwicą comedo, ER 100%, PR 80%). Bez radioterapii, chemioterapii. Tamoxyfen odstawiony po 3 próbach zażywania - ciągłe problemy z jajnikami. Uzasadnienie, że przy dcis to lek profilaktyczny, a profilaktyka tutaj wyrządza więcej krzywdy niż pożytku. W 2021 roku w usg niecharakterystyczny węzeł chłonny pachy prawej o wielkości 7 mm z poszerzoną korą 4 mm. Kilkakrotnie powtarzane usg przez innych radiologów, którzy zaprzeczają, że są to zmiany podejrzane onkologicznie. Mammografia prawidłowa. PET-CT: węzły chłonne pachy prawej do 6 mm bez cech patologicznych, w tym przerzutowych raka piersi. Biopsja 1: niediagnostyczna, widoczne pojedyncze komórki atypowe. Biopsja 2 : diagnostyczna, skupiska komórek atypowych. Do dalszej diagnostyki. Grudzień 2021 usunięcie węzła wartowniczego pachy prawej. Wynik: komórki raka gruczołowego. Zaplanowane wycięcie wszystkich węzłów. Bardzo proszę o opinie jak mogło do tego dojść, skoro w 2020 r. był stan przedinwazyjny? Czy w 2020 r. powinna była być wykonana biopsja węzła wartowniczego przy mastektomii? Jakiego dalszego leczenia się można spodziewać? Czy upływ 2 lat bez leczenia wpływa krytycznie na dalszy jego przebieg? Będę wdzięczna za ocenę przypadku.

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Invasive breast carcinoma-invasine lobular carcinoma G2. Odczyny immunohistochemiczne w komórkach raka: E-kadheryna (-). ER(+)5/8, PR(+)5/8, HER-2:0 odczyn ujemny, Ki67 60%,T2N0M0, NST. Guz w momencie rozpoznania w usg 22x23x25 mm. W momencie rozpoczęcia leczenia po pełnej diagnostyce w przeciągu 3 tyg. urósł do 40 mm. Jestem po 4xAC i 9 PXL (trzy odpadły przez polineuropatię). 30.11. mastektomia podskórna z rekonstrukcją-implant. Wynik po: węzły bez przerzutów (0/2). Sutek o wymiarach 17x14x4 cm bez skóry. Na przekroju w kwadrancie zewn. nieregularne ognisko o wzmożonej spoistości 2,2x1,5x1,5 cm. Marginesy od podstawy 8 mm, przedni 9 mm, dolny 40 mm, boczny 35 mm, pozostałe marginesy szerokie. W wycinkach pobranych makroskopowo rozproszone zwyrodniałe komórki raka naciekającego (CKAE1/AE3+) na obszarze o maksymalnym wymiarze 1,4 cm. Minimalny margines wycięcia chirurgicznego 0,3 cm. Zaawansowanie yp T1c. Mam 43 lata. Jestem na Tamoxifenie po ostatniej chemii, czyli od 19 paźdz. Jakie dalsze leczenie będzie dla mnie najlepsze i jakie są moje rokowania. To jest rak luminalny B, jak często daje przerzuty i gdzie? Czy potrzebuję chemii? Bardzo proszę o wskazanie jak najlepszego i zapewniającego bezpieczeństwo leczenia.

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  leczenie, rak piersi

  W marcu w wyniku biopsji gruboiglowej rozpoznano u mnie: Rak zrazikowy inwazyjny typ klasyczny G1(3+1+1), brak przewodów DCIS i cech LN, brak cech limfoangioinwazji i cech naciekania okolonerwowego, obecne mikrozwapnienia ER w raku inwazyjnym 90% reakcja średnia PgR w raku inwazyjnym 100% reakcja silna Her-2 w raku inwazyjnym (1+) IKi67(+) w raku inwazyjnym do 15% komórek Badanie immunohistochemiczne w raku inwazyjnym CKAE1/AE3(+), E-cadherin(-), p63(-) Stopień zaawansowania cT4N1MO, guz 4cm zrazikowy, luminalny A. Badanie MRI z kontrastem: W piersi prawej w kwadrancie dz uwidoczniono nieregularna rozległą nieostro odgraniczoną masę wielkości 6,5x3,5x4,5 Birads6. Zmiana zajmuje także kwadrant dw oraz w mniejszym zakresie kwadranty górne piersi. Guz od przodu przylega i zaciąga brodawkę sutkową, nie wykazano cech naciekania powięzi mięśnia piersiowego większego, chociaż zmiana położona w odległości kilku mm od zarysu mięśnia. Zarys skóry piersi prawej pogrubiały do 4-5 mm. W prawym dole pachowym co najmniej dwa podejrzane węzły chłonne, z których największy 1,8 cm. Pierś lewa bez zmian. Wykonana była również mammografia i USG, na których uwidoczniona była ta zmiana i dwa podejrzane węzły. To wszystko wykonano przed chemią. Następnie zastosowano u mnie chemioterapię przedoperacyjną. Przyjęłam 4xAC i wykonano usg kontrolne, które wykazało, że guz zmniejszył się do 5x2,5cm i w prawym dole pachowym nie wykazano już podejrzanych węzłów chłonnych. Po czterech dawkach DXL guz zmniejszył się do 3 cm i w badaniu USG po chemii uzyskano częściową regresje zmiany w piersi i całkowitą regresje zmian w pasze. Zmiana 1,5 cm od skóry, skóra w KDZ ale bez obrzęku. Nie miałam biopsji węzłów przed chemią, dopiero w trakcie operacji (mastektomia z niezaoszczędzeniem skóry i brodawki metodą prepektoralną) była biopsja czterech węzłów wartowniczych. Wynik badania histopat po operacji: Gruczoł sutkowy prawy -rak zrazikowy inwazyjny G2, zmiana średnicy 6 mm usunięta w całości ypT1b komorkowość 20%, angioinwazja (-), marginesy oznaczone tuszem - bez zmian nowotworowych, marginesy oznaczone nitkami: przyśrodkowy 7cm bez zmian nowotworowych, boczny 8cm bez zmian nowotworowych, górny 3 cm bez zmian nowotworowych, dolny 7cm bez zmian nowotworowych, powięziowy 10 cm bez zmian nowotworowych. Węzły chłonne wartownicze bez zmian nowotworowych (0/4) Tkanka zza prawej brodawki bez zmian nowotworowych, ogniska włóknienia. Makroskopowo: Fragment utkania gruczołu sutkowego o wymiarach 17x15x18 cm oznaczony tuszem i nitkami. Czeka mnie jeszcze radioterapia po wygojeniu się rany. Moje pytania: 1. Jakie są moje rokowania? 2. Czy brak komórek nowotworowych w węzłach to dobra wiadomość pomimo, że przed chemioterapią byly podejrzane? 3. Czy powinnam mieć biopsję węzłów przed chemioterapia? 4. Czy nie powinna zostać wykonana limfadenektomia? 5. Dlaczego w wyniku histopat po operacji zmiana ma 6 mm skoro guz bul duży i wyczuwalny również przed operacja? 6. Czy wynik histopatologiczny po operacji jest kompletny, nie ma tam nic o receptorach hormonalnych i her2, czy należy się opierać na wyniku z biopsji przed operacją? 7. Dlaczego w biopsji było G1 a teraz G2? Czy to dużo gorzej rokuje? 8. Co oznaczają ogniska włóknienia zza brodawki? 9. Czy metoda rekonstrukcji była odpowiednia biorąc pod uwagę, że będzie napromienianie? Aktualnie przyjmuje Tamoxifen i od poczatku leczenia Reseligo.

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane dalsze leczenie

  chemioterapia, leczenie, rak piersi

  W marcu wymacałam guzka, na usg powiedziano mi, że czysto jest. We wrześniu w mojej miejscowości był mammobus, nie pasowało mi to coś w piersi, bo znam swojej ciało i tak doszliśmy do invasive lobular carcinoma, ER+ Strong nuclear staining in 99% of tumor cells, PR+ Strong nuclear staining in 90% of tumor cells, HER2 negative 1+. Wykonano operację oszczędzającą, niestety okazało się że nie ma marginesu. Całość to nowotwór, który zamiast 2 cm miał 4,5, nie wiadomo ile zostało. Usunięto 2 węzły do badań - były czyste. I teraz pytanie: chemia czy czekać w kolejce na MRI? Wcześniej plan był taki, że po operacji radioterapia, teraz powiedziano, że może jednak chemia i może odcięcie. Nie mieszkam w Polsce co trochę utrudnia mi zrozumienie pewnych decyzji stąd dosłowne przepisanie wyników w języku angielskim.

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  leczenie, rak piersi

  Carnicoma invasive mammae (NOS), Grade 2 (3+2+1), Kat. B5b. Wielkość guza: ~21 mm. Przerzut lokalny na węzły chłonne (pacha). ER - 0%, PGR - 0%, HER2 - 3+, KI67 - 10% Pacjentka 72 lata, cukrzyca, w przeszłości epizody zakrzepicy (żylaki kończyn dolnych, stan stabilny po operacjach), złogi + kamienie w pęcherzyku żółciowym, zwapnienia na płucach w obrazie RTG, w obrazie MR blizny po mikroudarach wykryte przy okazji diagnostyki bólu głowy. Bez zaostrzeń żadnej choroby przewlekłej. Echo serca i EKG w normie. Stan ogólny dobry, mama jest bardzo sprawna i aktywna. D-Dimery podwyższone (768) w ostatnim badaniu. Poinformowano nas, że może to być kwestia nowotworu. Reszta wyników krwi w normie. Konsylium uznało, że ze względu na wiek oraz choroby przewlekłe trzeba podać łagodniejszą chemię w cyklu 12x co 1 tydzień. Po konsylium konsultacja z przydzielonym prowadzącym onkologiem klinicznym, który zasugerował, że ze względu na dobry stan może warto podać chemię bardziej agresywną 4x co 3 tygodnie. Nie padły nazwy leków. Lekarz ze względu na to, że nie chciał narzucać nam tego, tylko zależało mu na tym, żeby to była wspólna decyzja, dał mamie kilka dni aby przemyślała obie opcje. Dodatkowo, niezależnie od typu chemii, mama ma dostać również trastuzumab + pertuzumab. 1. Czy decydowanie się na agresywniejszą formę chemioterapii oznacza bardzo duże ryzyko poważnych i nieodwracalnych powikłań biorąc pod uwagę wiek mamy oraz choroby na które się leczy? Wiemy, że na pewno ryzyko jest o wiele większe, ale czy można je w jakiś sposób określić czy jest to trochę loteria? 2. Czy nasze rozumienie jest poprawne myśląc, że największe znaczenie w terapii ma tak naprawdę leczenie celowane w kierunku receptora HER2, a nie stricte chemioterapia? Jak bardzo czerwona chemioterapia zwiększa szansę wyleczenia?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi

  Bardzo proszę o interpretację wyniku mojej mamy, jakie leczenie stosuje się w takim przypadku. Bardzo się o nią boję ☹ Badanie histopatologiczne: Rak inwazyjny (G2) piersi. Kategoria B5b, ER – silny odczyn w 100% komórek, PGR – silny odczyn w ok 90% komórek, HER2 (2+), Ki-67 – ok. 25%. FISH: śr. liczba Her2/komórkę = 4,47, śr. liczba Cen17/komórkę = 1,73, Ratio Her2/Cen17 = 2,58. Stwierdzono amplifikację genu Her2. USG piersi: zmiana 21x23x10 mm położona przy brodawce sutkowej (pierś lewa) Leczenie: Mama jest w trakcie leczenia przedoperacyjnego. Podawano jej 4 wlewy chemioterapii wg programu Adriamycyna 810 mg. Otrzymywała: endoxan (1000 mg) – między 800 a 830 mg, doxorubicin – między 80 a 83 mg, aprepitant 1x125 mg+2x80 mg, ondansetron - 8 mg, pelgraz – 6 mg. Na początku grudnia mama ma wykonać RTG klatki piersiowej, USG piersi i przejść konsultację kardiologiczną. Możliwe, że otrzyma Herceptin. Ale nie wiemy w jakiej formie i czy na pewno. Będzie planowana później operacja a po niej znowu chemioterapia. Czy można coś jeszcze zrobić? Gdzieś się zgłosić na konsultację?

  więcej

 • Interpretacja przypadku - cd.

  leczenie, rak piersi

  Kontynuacja pytania "Interpretacja przypadku" z 26 sierpnia 2021 r.   Dziękuję za odpowiedź, mam dodatkowe pytania, szczególnie dotyczące możliwości terapii cytoklibem/cytoklibami - z tego co doczytałam są jakieś ograniczenia w dostępie do programu lekowego, w jaki sposób możemy walczyć o dostęp do tego leczenia? Czy jeśli mama nie dostanie się do programu można zakupić prywatnie te leki i jaki jest ewentualnie miesięczny koszt leczenia? Czy ma Pani dodatkowo jakieś sugestie dotyczące tego, na jaki lek zamienić Egistrozol, żeby zwiększyć skuteczność? Nie będę ukrywać, iż martwi mnie niska hormonozależność guza i stąd te wątpliwości dotyczące ewentualnej chemioterapii. Mam jeszcze pytanie, czy SNB byłaby tutaj wystarczającą procedurą (2 węzły powiększone ok 9mm oraz 17mm, biopsja cienkoigłowa była wykonana, ale problematyczna - materiał trudny do pobrania, w tym który udało się pobrać - brak komórek nowotworowych, ale wiadomo - pewności nie ma) czy lepiej domagać się dla bezpieczeństwa i nienarażania na kolejną operację wycięcia całości? Oczywiście póki guzy nie rozprzestrzeniły się na inne organy, zależy nam na wyleczeniu lub co najmniej długoletnim przeżyciu bez progresji, dlatego bierzemy pod uwagę wszelkie radykalne rozwiązania, ale wiadomo, że zależy nam też na jak największej sprawności i jakości życia.

  więcej

 • Avatar

  2022-11-06 08:50:50

  Interpretacja USG piersi

  Mam 49 lat. Proszę o interpretację wyniku usg: Piersi o budowie gruczolowo-tluszczowej. W piersi lewej na godz. 1. w tylnej...
 • Avatar

  2022-11-05 10:59:10

  Jaka powinna być zastosowana hormonoterapia

  Mam 66 lat. 6 lat temu zdiagnozowano u mnie raka piersi. Przeszłam mastektomię piersi prawej z limfadenctomią węzłów...
 • Avatar

  2022-11-05 10:55:28

  Interpretacja przypadku

  Invasive breast carcinoma - invasine lobular carcinoma G2, E-kadheryna (-), ER (+) 5/8, PR (+) 5/8, HER-2: 0 odczyn ujemny,...