rezonans magnetyczny - artykuły

 • Kontrolny rezonans przy BIRADS3

  badania kontrolne, rezonans magnetyczny, wykrywanie

  Czy zalecenie rezonansu dopiero za pół roku jest adekwatne do moich wyników badań? Czy powinny być inne zalecenia i wcześniej zrobione? Chodzi mi głównie o pierś prawą, gdyż piersi lewej miałam biopsję i wykazało PASH. USG w piersi prawej nie pokazuje żadnych zmian ogniskowych, a mammografia ze względu na budowę obszary przyklatkowe piersi prawej nie są w całości uwidocznione, BIRADS 0. Rezonans - Pierś prawa - w 1/3 przedniej, środkowej i tylnej w obrębie kw. górno-zewn i na granicy kw. górnych widoczny jest obszar wieloregionalnego, niejednorodnego wzmocnienia kontrastowego (NME) i krzywej typu I (szybki napływ w początkowej fazie ok 180%) - co może wskazywać na podłoże hormonalne. W 1/3 środkowej w kw. górno-wewn (godz 1. 6,2 cm od brodawki) widoczny obszar linijnego, jednorodnego wzmocnienia kontrastowego (NME) o dł. 0,9 cm i krzywej typu II (szybki napływ w początkowej fazie 165%). Obszar wykazuje ograniczenie dyfuzji, wartość ADC - 1,1x10-3mm2/s. Innych zmian ogniskowych i ognisk patologicznego wzmocnienia nie wykazano. Pierś lewa - w 1/3 przedniej, środkowej i tylnej, niemal we wszystkich kw. piersi (miedzy godz 9 a 6) widoczny jest obszar rozlanego, obrączkowo-grudkowego wzmocnienia kontrastowego (NME) o przybliżonych wym 7,5x7,3 cm i krzywej typu I (szybki napływ w początkowej fazie >100%). W obrębie opisanego obszaru widoczne są liczne drobne torbiele wlk do 0,5 cm oraz przewody mlekowe z wysokosygnałową zawartością - stan po weryfikacji w TRUCUT (PASH). Innych zmian ogniskowych i ognisk patologicznego wzmocnienia nie wykazano. W obu dołach pachowych (piętro I,II,III) nie wykazano patologicznych węzłów chłonnych. Pierś prawa i lewa - BIRADS 3. Kontrolny MRI za 6 miesięcy.

  więcej

 • Interpretacja wyniku RM

  rak piersi, rezonans magnetyczny, wykrywanie

  Moja mama ma 50 lat (w trakcie menopauzy) Wyniki biopsji: rak inwazyjny, NOS z przerzutami do węzłów chłonnych, G2, kategoria B5, brak inwazji naczyniowej, perinaralnej, brak ogniska DCIS, receptor estrogenowy 100% (TS8), receptor progesterenowy 1% (TS3), HER2 0, Ki67 <14% Podtyp: Luminalny A, odczynowy węzeł chłonny (kategoria c2) Wyniki RM są można powiedzieć powalające. Na wstępie powiem, że właśnie jesteśmy po usg i lekarz nie zgadza się z wynikami rezonansu. Według rezonansu lewa pierś: 1 ognisko silnego linijnego wzmocnienia kontrastowego o wymiarze 24x7 mm w lewej piersi na ścianie klatki piersiowej w obrębie mięśnia piersiowego nieostro ograniczone ognisko wzmocnienia kontrastowego o wym. 23x37x69 mm. 2. głęboko przy ścianie klatki piersiowej obszar segmentarnego wzmocnienia kontrastowego o wymiarze 25x7 mm. Również na godz.10.00 niejednorodne ognisko wzmocnienia kontrastowego o średnicy 14 mm. Opisane zmiany łączą się ze sobą linijnym słabym wzmocnieniem kontrastowym. 3. podejrzenie przechodzenia nacieku na opłucną. Do oceny tej okolicy wskazane wykonanie TK. Opisane zmiany w obu piersiach częściowo ograniczają dyfuzję. W dołach pachowych powiększone węzły chłonne, największy w prawym dole pachowym o wymiarach 39x27 mm. Skóra nad węzłem zgrubiała do około 6-7mm. W lewym dole pachowym największy węzeł ma wymiary 21x13mm. Wnioski: zweryfikowany rak w prawej piersi. Dodatkowe liczne ognisko wzmocnień kontrastowych w obu piersi o charakterze podejrzanym. Ognisko wzmocnienia kontrastowego w obrębie mięśnia piersiowego po stronie lewej przechodzące na opłucną. Powiększone węzły chłonne w dołach pachowych. Torbiele piersi BI RADS V. Podczas USG lekarz zgodził się co do zmian w prawej piersi, natomiast nie widzi nic w lewej piersi (nie widzi tego co dzieje przy opłucnej) lekarz uważa, że w węzłach po lewej stronie nic nie ma (oprócz torbieli ) i obraz stanowczo różni się od tego co się dzieje w prawej piersi. Czy istnieje szansa, że rezonans się myli? Mam na myśli naciek na opłucną i zajęcie drugiej piersi. Przerzuty do węzłów chłonnych są pewne? W biopsji były węzły odczynowe z kategoria C2 (2 mies. temu była robiona biopsja)    

  więcej

 • Interpretacja wyniku RM piersi

  rezonans magnetyczny, wykrywanie, wyniki badań

  Miałam robioną biopsję gruboigłową wynik wyszedł Fibrosclerosis, po roku zostałam skierowana na kontrolne usg a potem na rezonans. Proszę o pomoc w interpretacji opisu bo martwię się strasznie tym bardziej, że Pani doktor która mnie prowadziła kazała założyć kartę DILO, i powtórzyć biopsję a ja nic z tego rezonansu nie rozumiem. W piersi lewej na granicy kwadratów górnych policykliczna struktura guzowa wielkości 15x12x24 mm, wykazująca restrykcję dyfuzji (ADC 0,9x10- mm2/s), wzmocnienie kontrastowe: I faza silne wczesne, II faza plateau. W bezpośrednim sąsiedztwie opisanej struktury ogniska wzmocnienia kontrastowego. Zmiana nie nacieka skóry, brodawki sutkowej oraz ściany klatki piersiowej. Poza tym w piersi lewej torbiele. Birards 4 - do ponownej biopsji gruboigłowej, opisana zmiana w MR nie koreluje z wynikiem BG, konieczna weryfikacja zmiany w BG.

  więcej

 • Interpretacja wyniku MR piersi

  rezonans magnetyczny, wykrywanie, wyniki badań

  Proszę o interpretację mego wyniku MR i opinię, jakie powinno być dalsze postępowanie. Stan po usunięciu zmiany piersi lewej - brodawczak wewnątrzprzewodowy (biopsja mammotomiczna), Zmiana piersi prawej na godz. 7. Badanie MR piersi wykonane w sekwencjach T2 zależnych, T2FatSat, STIR, T1 Vibrant z oceną dynamiczną wzmocnienia kontrastowego. Piersi o budowie gruczołowo- tłuszczowej typ C. W piersi lewej na granicy kwadrantów wewnętrznym i w okolicy zabrodawkowej widoczne są odcinkowo poszerzone przewody mlekowe wypełnione treścią bogatobiałkową lub pokrwotoczną. W obu piersiach separują się liczne torbiele, część wypełniona zagęszczoną treścią, największa lokalizuje się na granicy kwadrantów dolnych piersi lewej i mierzy 20 x 10 mm. Wzmocnienie pokontrastowe tła BPE typu B. Przewody mlekowe w piersi prawej nieposzerzone, skóra niepogrubiała, doły pachowe w normie. Wnioski: BIRADS 3, wskazana systematyczna kontrola usg i mammograficzna, kontrolne badanie MR piersi za rok.

  więcej

 • Interpretacja przypadku

  rezonans magnetyczny, scyntygrafia, wyniki badań

  Od roku jestem amazonką, guzek wcześnie wykryty, pierś usunięta w całości, bez konieczności naświetlań i chemii. Przyjmuję jedynie Tamoxyfen. Podczas ostatnich badań w rezonansie kręgosłupa piersiowego prawie we wszystkich kręgach opisano zmiany o charakterze meta. MR kręgosłupa piersiowego z dnia 30.05.2018: W stronach Th1, Th4, Th6, Th7, Th10 i Th11 oraz na wyrostkach poprzecznych Th3 po stronie prawej i Th12 po lewej widoczne są ogniska hipointensywne w T1, umiarkowanie hiperintensywne w STIR, wielkości od 0,8 cm do 1,5 cm. Obraz MR przemawia za zmianami o charakterze meta. Nie wykazano stenozy kanału kręgowego, otworów m/k ani ucisków korzeniowych. W scyntygrafii kości natomiast nie opisano żadnej zmiany w tym odcinku. Wynik scyntygrafii z dnia 6.06.2018: W badaniu scyntygraficznym wykonanym techniką plenarna oraz SPECT-CT uwidoczniono ogniska wzmożonego metabolizmu kostnego w: - przedniej części trzonu L1, w LDCT obszar rozrzedzenia struktury kostnej o śr. 15 mm - przednim odcinku zebra VI prawego - stan po przebytym złamaniu - miernie wzmożony metabolizm kostny w tylnych odcinkach żeber II, - nierównomierne gromadzenie radioznacznika w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Obraz scyntygraficzny trzonu L1 wymaga różnicowania pomiędzy przepukliną dotrzonową a ogniskiem meta. Obraz pozostałych kręgów bez scyntygraficznych cech meta. Dodam, że nigdy nie miałam złamanego żebra, ani urazu okolicy kl. piersiowej. Czy jest to możliwe? Które badanie jest bardziej dokładne jeśli chodzi o przerzuty?

  więcej

 • Interpretacja wyniku RM piersi

  rezonans magnetyczny, wyniki badań

  Bardzo proszę o interpretację mojego rezonansu. Mam 25 lat, jestem po 3 operacjach (gruczolakowłókniaki ). Piersi o utkaniu bogatogruczołowym. Pierś prawa większa, widoczne zaburzenia architektury po przebytych zabiegach. W piersi prawej na godz. 6. widoczne jest ognisko dobrze ograniczone wym. 9 x 6 mm o szybkim, silnym wzmocnieniu kontrastowym, krzywa typu plateau. Na godz 7. w pobliżu opisywanej zmiany ognisko 7 x 6 mm o wzmocnieniu kontrastowym słabszym z plateau, obraz może sugerować FA. Na godz. 3 widoczna owalna zmiana o wym.16 x 8 mm o wzmocnieniu słabym narastającym, typowym dla zmiany łagodnej. W piersi lewej na godz 3. zmiana 12 x 6 mm o szybkim wzmocnieniu, krzywa typu plateau, podobne jak zmiana w piersi prawej na godz. 6. Ponadto dwa ogniska w piersi lewej 7 mm i 6 mm. o wzmocnieniu zmian łagodnych, mogące odpowiadać FA. Obraz sugeruje liczne FA. Doły pachowe bez zmian. BIRADS 4a. Dodam, że każdy zabieg był wykonywany tylko na piersi prawej - w lewej nigdy nic nie było. Nie wiem co mam myśleć, czy to coś złego? Co oznacza ta krzywa typu plateau? Co oznacza, że ognisko jest dobrze ograniczone? Co oznacza, że ognisko szybko, silnie ulega wzmocnieniu?

  więcej

 • Interpretacja wyniku RM piersi

  rezonans magnetyczny, wyniki badań

  Dzisiaj odebrałam wynik badania piersi rezonansem magnetycznym (powód: w mammografii widoczne podłużne cienie, które nie uwidaczniają się w USG), wynik : "badanie MR zmian podejrzanych o złośliwość nie wykazało, BI-RADS 2". Cieszę się, ale jest w opisie jeszcze takie zdanie:" w piersi prawej zaakcentowane przewody mlekowe, których sygnały w obrazach T1 są hyperintensywne, co świadczy o bogatobiałkowej treści w ich świetle". Prosiłabym o wyjaśnienie, co to jest ta "treść bogatobiałkowa" i czy może ona doprowadzić do czegoś złego?

  więcej

 • Interpretacja wyniku RM kręgosłupa

  rezonans magnetyczny, wykrywanie, wyniki badań

  W grudniu 2011 r. żona miała operację usunięcia piersi (rak inwazyjny NHG2 (3+2+1/2 mitozy/ 10HPF- śr. pola 0,55 mm) PTX. Usunięte trzy węzły, po zbadaniu bez zmian nowotworowych. Terapia hormonalna. Ponad rok temu zaczęła odczuwać ból w kręgosłupie, odcinek szyjny. Dotychczasowe badania scyntygraficzne (ostatnie 02.2017) nie wykazywały jakichkolwiek zmian w układzie kostnym. Zlecono badanie MR. W kwietniu 2017 i powtórzone w grudniu 2017. Wynik z grudnia 2017 r.: W trzonie C6 stwierdzono obecność ogniska o niskim sygnale w obrazach T1 zależnych o wymiarach 13x10x14, ulegającego umiarkowanemu wzmocnieniu kontrastowemu, nie zmieniającego sygnału w sekwencji fazy-przeciwfazy i wskazujące ograniczenie dyfuzji. W sekwencji TIRM po lewej stronie C6 rozlane podwyższenie sygnału. Wielkość ogniska podobna do badania poprzedniego. Wnioski: charakterystyka sygnału obserwowanego ogniska w trzonie C6 budzi podejrzenie meta - zachowania w fazie - przeciwfazie wyklucza obecność rekonwersji szpiku czerwonego. Wątpliwości budzi jednak brak dynamiki wzrostowej. Możliwe że stabilny obraz wynika z hormonoterapii. Wskazanie - ścisłe monitorowanie. Czy można zrobić jeszcze jakieś dodatkowe badanie, żeby wreszcie mieć pewność co to jest? Inne wyniki dobre. MR drugiej piersi ostatnio ok. Dodatkowo żona robiła kolonoskopię - bez zmian.

  więcej

 • Interpretacja wyniku RM piersi

  rezonans magnetyczny, wyniki badań

  Mam 32 lata i mam mutacje genu BRCA1. We wrześniu wykonałam rezonans magnetyczny piersi, który wykazał obszar późnego narastającego wzmocnienia kontrastowego - krzywa dynamiki wzmocnienia typu I BIRADS 3. W USG obszar ten nie jest widoczny. Zalecony kontrolny rezonans za 6 miesięcy. W lutym idę na zabieg profilaktycznej mastektomii lecz bardzo obawiam się, że do tego czasu coś się pojawi w piersi. Czy z tego typu zmianą mogę spokojnie zaczekać do lutego? Jakie jest zagrożenie, że może to być coś poważnego?

  więcej

 • Rezonans magnetyczny

  badania, rezonans magnetyczny

  Mam pytanie odnośnie rezonansu magnetycznego piersi. Czy w trakcie chemioterapii można wykonywać rezonans piersi? Czy jak mam założony port naczyniowy do podawania chemioterapii mogę wykonać rezonans magnetyczny?  

  więcej

 • RM po radioterapii

  radioterapia, rezonans magnetyczny

  W jakim czasie po zakończeniu radioterapii można wykonać badanie rezonansu magnetycznego i USG piersi oraz węzłów chłonnych aby ich wyniki nie były fałszywe?

  więcej

 • Bóle kręgosłupa lędźwiowego

  ból, rak piersi, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, wykrywanie

  Od stycznia mam bardzo duże problemy z kręgosłupem - łącznie z okresami uruchomienia w łóżku. W styczniu MRI odcinka kręgosłupa lędźwiowego nie wykazał niepokojących zmian. Rehabilitacja nasila problem. Duża tkliwość mięśni. Czy to badanie jest wystarczające aby wykluczyć ewentualne przerzuty do kości? Czy mogą pojawiać się bóle pleców nie będące przerzutami a powiązane w jakikolwiek sposób z procesem nowotworowym? Problem z plecami trwa 4 miesiąc, a MRI nie wykazuje żadnych poważnych schorzeń.

  więcej

 • MRI piersi z wszczepionym ekspanderem

  badania, rezonans magnetyczny

  Mam wszczepiony specjalny ekspander do radioterapii, tzw okrągły. Wejście do wlewu jest z boku. Czy można zrobić rezonans? Nie wiem, czy przy wlewie nie ma metalowego wejścia.

  więcej

 • Czy MRI wykaże stan węzłów chłonnych

  rezonans magnetyczny, wykrywanie

  Rak trójujemy, 2.5 cm. Leczenie w USA. Przeszłam chemię 4 Adriamycin, Cytoxan, 16 Taxol. Operacja oszczędzająca 21 lipca. Zrobiono MRI w zeszłym tygodniu. Jest "coś" wielkości 0.8 cm. Lekarz twierdzi, że z MRI nie można odczytać co to jest, czy to dalej rak, czy pozostałości po guzie, czy jakaś blizna. Dopiero badania w trakcie operacji wykażą. Czy to jest prawda? Czy MRI mogło natomiast wykazać, że węzły chłonne są czyste?  

  więcej

 • Interpretacja wyniku RM piersi

  piersi, rekonstrucja, rezonans magnetyczny, wyniki badań

  Jestem po obustronnej profilaktycznej mastektomii oraz rekonstrukcji ze wszczepieniem implantów. Około dwóch tygodni temu zaczęła mnie boleć pierś, zrobiłam usg - podejrzenie pęknięcia implantu do potwierdzenia rezonansem. Wynik rezonansu: Zarysy implantów lekko pofałdowane, ciągłość zachowana, w otoczeniu ślad płynu odczynowego. Obustronnie w okolicach operowanych brak wykładników MR dla nacieku npl. Co znaczy taki opis? Pierś na dzień dzisiejszy nie boli, jednak gdy delikatnie naciskam to czuję dyskomfort.

  więcej

 • Interpretacja wyniku RM piersi

  rezonans magnetyczny, wykrywanie, wyniki badań

  Mam 48 lat. Obecnie biorę lucrin oraz clarzole. Dwa tygodnie temu odebrałam wynik badania rezonansu piersi: Stan po mastektomii lewostronnej z powodu ca lobularae infiltrans G2 pT1c N0 oraz CLIS, w 2014 roku. W sutku prawym na godz. 9. w odległości ok. 56 mm od brodawki uwidoczniono linijną strukturę ulegającą wzmocnieniu kontrastowemu, zarysy gładkie, wym. 10x3 mm. W badaniu dynamicznym zmiana wzmacnia się do 65% w pierwszej fazie badania i do 95% w drugiej fazie badania, krzywa wzmocnienia typu II, BIRADS3, do kontroli w USG za 3 miesiące, w MR za 6 miesięcy. Czy zmiana w piersi prawej oznacza coś niepokojącego? Wizytę u onkologa mam pod koniec maja. Czekam również na wynik badania genetycznego, którego wynik będę miała za miesiąc.  

  więcej

 • Czy RM szkodzi

  rak piersi, rezonans magnetyczny

  Moja mama po oszczędzającej operacji raka piersi Her 2 +++ przeszła chemioterapię 4xAC, radioterapię 24x i jest leczona tamoxifenem. Po trzech miesiącach od radioterapii dostaje bardzo silnych skurczów i bóli kości. Lekarz prowadzący zaproponował rezonans magnetyczny lecz mama obawia się tego badania. Pani doktor, czy rezonans jest bezpiecznym badaniem, czy nie pobudzi komórek nowotworowych, czy może lepiej wykonać badanie scyntografii kości?

  więcej

 • Interpretacja wyniku MRI piersi

  badania, rezonans magnetyczny, wykrywanie

  Mam uszkodzony gen BRCA 2 i długą historię nowotworów kobiecych w bliskiej rodzinie. Ostatnio zrobiłam profilaktycznie rezonans. Oto wynik: "W sutku prawym na g. 7 obwodowo /poza masą gruczołu/ guzek 8 mm, ulegający wzmocnieniu kontrastowemu o ok. 200 % w pierwszej fazie, krzywa wzmocnienia typ III - BIRADS 4c/5. Wskazane ponowne badanie usg ze szczególnym uwzględnieniem w/w okolicy i weryfikacja mikroskopowa zmiany." W dwóch kolejnych usg nic nie widać. Moja doktor powiedziała, że w tym przypadku biopsja jest niemożliwa. We wtorek mam kolejne usg i mammografię, pytałam się co w sytuacji gdy te badania nic nie wykażą, odpowiedź była taka, że albo biopsja na ślepo, albo guz do obserwacji. Szczerze mówiąc oba scenariusze mnie nie przekonują, co powinnam zrobić, Iść do innego lekarza, czy może od razu do chirurga onkologa? Najchętniej bym się tego jak najszybciej pozbyła, nie bardzo wiem co mam dalej robić. Będę wdzięczna za jakieś wskazówki.  

  więcej

 • Interpretacja wyniku MR kręgosłupa

  rak piersi, rezonans magnetyczny, wyniki badań

  Proszę o interpretację MR odcinek C6-S2 z 13.03.15, czy są przerzuty? Odcinek piersiowy Klinowate obniżenie wysokości trzonu Th4 (wysokość w części przedniej 14 mm, środkowej 15 mm, tylnej 20 mm) bez wpuklania się do kanału kręgowego. Nieznaczne (ok. 1 mm) uwypuklenie krążka m/kręg. Th3/4 z niewielkim modelowaniem worka oponowego. Obniżenie wysokości trzonu Th8 z załamaniem dolnej blaszki granicznej trzonu (wysokość trzonu w części przedniej 13 mm, środkowej 14 mm, tylnej 21 mm) z wpukleniem się tylno dolnej krawędzi trzonu do kanału kręgowego na głębokość 3 mm oraz szerokopodstawne uwypuklenie krążka m/kręgowego Th8/9 wpuklające się do kan. Kręg. na głębokość 4 mm z modelowaniem worka oponowego i pośrednio przedniej powierzchni rdzenia kręgowego. Zwężenie otworów m/kręg Th7/8, T8/9 po stronie lewej przez wpuklające się osteofity tylnobocznych krawędzi trzonów i zmiany zwyrodnieniowe w staw. m/kręg. Wielopoziomowe osteofity przednich krawędzi trzonów, zwłaszcza na odcinku Th3-Th8. Odcinek lędźwiowy Spłycenie fizjologicznej lordozy odcinka lędźwiowego, dehydratacja wszystkich krążków odcinka lędźwiowego oraz obniżenie wysokości krążków L3/L4, L4/L5, L5/S1. Na poziomie Th12 /L1 tylna pośrodkowa przepuklina krążka m/kr. wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość 4 mm modelująca worek oponowy. Na poziomie L1/L2 duża dotrzonowa przepuklina krążka (19x10 mm) przez górną blaszkę graniczną trzonu L2. Obecnie również niewielkie szerokopodstawne uwypuklenie krąż. m/kr nieznacznie modelujące worek opon. Na poziomie L2/L3 niewielka tylna wypuklina krąż. m/kr wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość 2 mm modelująca worek oponowy. Na poziomie L3/L4 tylna pośrodkowa przepuklina krążka wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość 8 mm uciskająca worek oponowy i pośrednio nici końcowe rdzenia, zwężająca obustronnie zachyłki boczne kanału i prawy otwór m/kręg. Na poziomach L4/L5 i L5/S1 okrężne wypukliny krążków m/kręg. typu bulging wpuklające się do kanału kręgowego na głębokość 4 mm modelujące worek oponowy i zwężająca obustronnie zachyłki boczne, modelująca pośrednio nici końcowe rdzenia. Osteofity przednich krawędzi trzonów L1-L5 i krawędzi tylnych L3-L5. Nie stwierdza się ognisk podejrzanego sygnału w obrębie kręgosłupa Th i LS w tym w obrębie złamanych trzonów sugerujących meta. Rdzeń kręg bez zmian ogniskowych. Mama ma 60 lat. Rak piersi lewej cT2N3M1 (OUN, węzły chłonne śródpiersia). Stan po chemioterapii 8xFEC, po paliatywnej radioterapii na OUN (08.2015), paliatywnej RTH na kręgosłup (12.01.15) w trakcie hormonoterapii Clarzole, Po zatorowości płucnej (22.12.2014). Wyniki ostatniej TK Głowa, KLP (08.12.15) TK mózgowia - badanie z kontrastem. Świeżo wynaczynionej krwi śródczaszkowo nie stwierdzam. cechy umiarkowanego zaniku korowego móżdżku. Poza tym mózgowie o prawidłowej morfologii, bez zmian ogniskowych. Obszar struktur naczyniowych w normie. Układ komorowy nadnamiotowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Komora IV prawidłowa. Części kostne mózgoczaszki bez zmian. TK KLP - płuca prawidłowo powietrzne, bez zmian ogniskowych o wyglądzie meta jak poprzednio. W przykręgosłupowych partiach płatów dolnych pasmowato siateczkowate struktury włóknisto bliznowate. Drobne podopłucnowe zwapnienie w S1+2L. Obustronnie przyścienne, prawdopodobnie przewlekłe skrzepliny: w t. dolnopłatowej i tt. subsegmentowych S8P oraz t. języczka, t. dolnopłatowej lewej i tt. subsegmentowych S8L. W śródpiersiu powiększonych ww. chłonnych ani innych patologicznych struktur nie stwierdzam jak poprzednio. Części kostne w porównaniu do badania z 03.09.br pojawiły się - złamanie tylnego odcinka żebra VIII prawego, prawdopodobnie patologiczne - drobne sklerotyczne ogniska w tylno bocznym odcinku żebra IV prawego, prawdopodobnie meta - złamanie przedniego odc. żebra V lewego - złamanie dolnej blaszki granicznej trzonu Th8 i górnej blaszki granicznej trzonu TH4. Wiem, że podejrzane 3 mm, 4 mm zmiany w móżdżku ustąpiły oraz guz piersi i węzłów chłonnych, nie jestem pewna czy po tych naświetleniach na kręgosłup te zmiany się cofają jak wyszedł ostatni MR? Mama dostała jeszcze skierowanie na scyntygrafię kości. Jakie są rokowania? Wiem, że już nie wyzdrowieje ale czy chorobę można zatrzymać? Mama czuje się dobrze jest w trakcie hormonoterapii  

  więcej

 • Interpretacja wyniku MRI piersi

  rezonans magnetyczny, wyniki badań

  Proszę o interpretację wyniku rezonansu magnetycznego piesi. Dodam, że mama 1,5 roku temu przeszła mastektomię prawej piersi: rak przewodowy 4 cm, bez zajętych węzłów, stopień zaawansowania II i stopień złośliwości G3, rak był wysoce hormonozależny (75% estrogenów i progesterony), her2 -, Ki67 18% i nie posiada tych "złych" genów, leczenie to tylko hormonoterapia Tamoxifen. W opisie wyniku rezonansu bardzo zaniepokoił nas opis dotyczący węzłów chłonnych, proszę wyjaśnić mi co to znaczy i czy może być groźne. Oto wynik: Sutek lewy o utkaniu tłuszczowo-gruczołowym. Na godz 3, 92 mm od brodawki widoczna osełkowata, lita zmiana o gładkich zarysach 13x2 mm wykazująca wzmocnienie kontrastowe z krzywą wypłukiwania typu I-go. Morfologicznie obraz typowy dla BR2. Zabrodawkowo 49 mm od brodawki torbiel gładkościenna 17 mm - BR2. W dołach pachowych kilka ww. chłonnych do 13 mm o prawidłowej morfologii i wzmocnieniu, ale wśród nich, w lewym dole pachowym widoczny pojedynczy owalny węzeł dł. 6,4 mm bez wiocznej wnęki tłuszczowej, z krzywą wypłukiwania typu III-go i wymagający dalszej weryfikacji. Proszę o pomoc, co oznacza ten opis? Najbardziej niepokoi mnie ten węzeł, czy to może być przerzut? Albo nowy rak chłoniak? W piersi lewej zmian złośliwych nie stwierdzono.  

  więcej

 • Avatar

  2022-11-06 08:50:50

  Interpretacja USG piersi

  Mam 49 lat. Proszę o interpretację wyniku usg: Piersi o budowie gruczolowo-tluszczowej. W piersi lewej na godz. 1. w tylnej...
 • Avatar

  2022-11-05 10:59:10

  Jaka powinna być zastosowana hormonoterapia

  Mam 66 lat. 6 lat temu zdiagnozowano u mnie raka piersi. Przeszłam mastektomię piersi prawej z limfadenctomią węzłów...
 • Avatar

  2022-11-05 10:55:28

  Interpretacja przypadku

  Invasive breast carcinoma - invasine lobular carcinoma G2, E-kadheryna (-), ER (+) 5/8, PR (+) 5/8, HER-2: 0 odczyn ujemny,...