wznowa miejscowa raka - artykuły

 • Oszczędzające leczenie wznowy miejscowej

  leczenie, radioterapia, rak piersi, wznowa miejscowa raka

  Czy jest możliwe oszczędzające leczenie wznowy miejscowej raka piersi po wcześniejszym oszczędzającym leczeniu? Czy w takim przypadku można zastosować radioterapię śródoperacyjną (wcześniej była na całą pierś) jako uzupełnienie szerokiego wycięcia guza?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi, wznowa miejscowa raka

  Mam 50 lat. W XII 2015 r. przeszłam mastektomię piersi lewej z uwagi na rozpoznanie raka piersi, typ luminany B, czyste węzły chłonne. Ekspresja receptora estrogenowego w 70%, receptora progesteronowego w 85%, HER2 ujemny, Ki67 20%. Leczenie: tamoksyfen. W okresie styczeń - grudzień 2016 r. nieregularna miesiączka co 40-50 dni, od stycznia 2017 r. powrót regularnej miesiączki. W kwietniu 2016 r. wznowa miejscowa. Opis histopatologiczny: fragment skóry i tłuszczowej tkanki podskórnej oraz fragment tkanki tłuszczowej z przylegającymi włóknami mięśni szkieletowych z guzkowato uformowanym naciekiem raka średnicy do 8 mm (IHC: mammoglobina +/p63 -/CK5/6 -) dochodzącego ogniskowo do linii cięcia. W obrębie materiału nie stwierdza się elementów węzła chłonnego. Receptory estrogenowe: stan dodatni wg St. Gallen (3+, >90%), Allreda 8, Remmele 12 Receptory progesteronowe: stan dodatni wg St. Gallen (2+, > 80%), Allreda 7, Remmele 8. Badania TK jama brzuszna, miednica, klatka piersiowa - bez przerzutów. Jakie leczenie powinno być zastosowane?

  więcej

 • Gruboziarniste zwapnienia w piersi

  rak piersi, wznowa miejscowa raka

  Cztery lata temu zdiagnozowano u mojej mamy raka piersi Carcinoma ductale G2 invasium (NST wg WHO2012) partim carcinoma ductale in situ (typ comedocarcinoma, sitowaty i lity stanowiący około 30% utkania guza) mammae dextri. ER: 100% komórek /3+,TS8/8 (pozytywny) PR: 20% komórek /3+,TS6/8 (pozytywny), HER-2: 1+ (negatywny), LZH:1RX:2 Guz o maksymalnym wymiarze 2 cm, usunięty doszczętnie. W wyniku pobranym z bocznej linii cięcia chirurgicznego stwierdza się ognisko kanceryzacji usunięte w granicach zdrowych tkanek.pT1cNO(sn). Mama miała zabieg oszczędzający BCS z SLNB. Badanie śródoperacyjne: Dwa węzły bez przerzutów nowotworowych. Niedawno mama miała wykonywaną mammografie: W okolicy zabrodawkowej obserwuje się zgrupowanie gruboziarnistych zwapnień-przewodowe? na odcinku do 12 mm. W różnicowaniu zwapnienia w bliźnie pooperacyjnej. W lewym dole pachowym widoczny pojedynczy węzeł chłonny o średnicy do 13 mm - odczynowy. Co może być przyczyną zwapnień w piersi? Czy to jest coś niepokojącego bądź sugerującego, że nastąpił nawrót choroby i toczy się proces nowotworowy czy też może być to spowodowane operacją i przebytymi naświetlaniami? W tej sytuacji robi się biopsję zwapnień i/lub węzła chłonnego? Jakie ogólnie są rokowania w tego rodzaju nowotworze i czy zdarzają się sytuacje/przypadki, że kobieta, która zachorowała na raka piersi nie ma w ogóle nawrotu choroby nowotworowej i przerzutów?  

  więcej

 • Czy leczenie Lamettą jest wystarczające

  hormonoterapia, rak piersi, rokowanie, wznowa miejscowa raka

  Mam 57 lat. W 2009 roku miałam operację oszczędzającą lewej piersi, później chemioterapię i radioterapię, przez 5 lat brałam tamoxifen. W 2015 roku na skórze operowanej wcześniej piersi pojawiły się zmiany, w wycinku znaleziono komórki nowotworowe (ER 100%, PGR- 40%, KI-67 10%, brak amplifikacji genu HER2), natomiast USG piersi i mammografia nie wykazały żadnych podejrzanych zmian. Dostałam 6 wlewów chemioterapii (docetetaxel), a potem była mastektomia. W wyniku hist-pat po operacji wyczytałam, że w piersi znaleziono guz ok. 2,5 cm, który był położony bezpośrednio pod skórą. Dalej w wyniku mikroskopowym: stan po chemioterapii: komórkowość 10%, wieloogniskowość: nie, naciekanie skóry bez owrzodzenia, marginesy (1,3 cm) wolne od nacieku, w podścielisku rozproszone komórki raka z cechami uszkodzenia dużego stopnia po leczeniu, miejscami obecne komórki raka w polach śluzowych. Dostałam lamettę - i tyle. Moje pytania - czy to wystarczające leczenie? I jak to możliwe, że 2,5 centymetrowego guza leżącego tuż pod skórą nie wykazała ani mammografia, ani usg? I czy stwierdzenie w wyniku hist-pat "miejscami komórki raka w polach śluzowych" oznacza, że te komórki nie zostały uszkodzone przez chemię? Czy to właśnie lametta może je zniszczyć? I czy lametta może zniszczyć inne ewentualne ogniska (przerzuty) raka? Jakie są moje rokowania - czy mam szanse na tzw. "wieloletnie przeżycie"?

  więcej

 • Jakie powinno być zastosowane leczenie

  leczenie, rak piersi, wznowa miejscowa raka

  Chciałabym się dowiedzieć jakie powinno być leczenie w moim przypadku. Mam 51 lat. W listopadzie 2014 roku zdiagnozowano u mnie raka piersi - naciekający bez specjalnego typu G2, Er -, Pgr -, Her2 -, Ki67 95. Guz prawie 5cm. Przeszłam chemię przedoperacyjną. Miało być 12 Taxoli i 4 AC i dopiero operacja, ale dostałam 7 taxoli i 8 AC, ponieważ po taxolach guz się nie zmniejszał i zrezygnowano z nich. Przeszłam mastektomię radykalną lewej piersi. Po operacji wynik mikroskopowy: Guz o największym wymiarze 4,8 cm i utkaniu nisko zróżnicowanego raka naciekającego piersi bez specjalnego typu. Nowotwór ulega wieloogniskowej martwicy. Komórkowość guza po terapii 70%. Znikomy komponent CDIS (5%). Widoczne liczne zatory nowotworowe w świetle naczyń. Marginesy chirurgiczne: Od strony powięzi 0,6 cm, od strony obojczyka 0,6 cm. Guz nie nacieka skóry. W 11 z 11 zbadanych węzłach chłonnych, w tym węźle szczytu pachy, przerzuty raka średnicy do 1,5 cm z przekraczaniem torebek węzłowych. Ponadto w skórze dwa znamiona barwnikowe. Teraz moje pytanie, czy w takim przypadku powinnam dostać chemie? W międzyczasie zapis na radioterapię, ma być 20 naświetlań. Ale miesiąc po operacji kontrola blizny i wyszła wznowa w bliźnie. Nie wiem czy to tak szybko może być, czy nie zostało wszystko wycięte. Robiłam rtg klatki piersiowej, wszystko ok, usg jamy brzusznej ok, wcześniej tomografia głowy ok, scyntygrafia kości też ok. Jest ta wznowa w bliźnie. Pani Doktor jakie powinno być leczenie? Przeszłam naświetlań 20 i dodano jeszcze 6 na samą wznowę. Moja pani doktor chce mnie leczyć Cisplatyną. Czy nie ma już innego schematu? Czy jest szansa na wyleczenie, czy po prostu zostaje leczenie paliatywne?

  więcej

 • Avatar

  2022-11-06 08:50:50

  Interpretacja USG piersi

  Mam 49 lat. Proszę o interpretację wyniku usg: Piersi o budowie gruczolowo-tluszczowej. W piersi lewej na godz. 1. w tylnej...
 • Avatar

  2022-11-05 10:59:10

  Jaka powinna być zastosowana hormonoterapia

  Mam 66 lat. 6 lat temu zdiagnozowano u mnie raka piersi. Przeszłam mastektomię piersi prawej z limfadenctomią węzłów...
 • Avatar

  2022-11-05 10:55:28

  Interpretacja przypadku

  Invasive breast carcinoma - invasine lobular carcinoma G2, E-kadheryna (-), ER (+) 5/8, PR (+) 5/8, HER-2: 0 odczyn ujemny,...